Matmix Matmix
Matmix Matmix Matmix ;) Matmix
Matmix Matmix Matmix
 
 
Logowanie
 
e-mail:
hasło:
 
Zarejestruj » Przypomnij hasło

 
Aktualno¶ci
26-09-2011
W roku szkolnym 2011/2012 konkurs Matmix.pl nie odbędzie się.

 
Matmix
Matmix Internetowy Konkurs Matematyczny

Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl organizowany przez XL Liceum OgólnoksztaĹ‚cÄ…ce z OddziaĹ‚ami DwujÄ™zycznymi im. S. Ĺ»eromskiego w Warszawie oraz firmÄ™ KPMG

 

 

Konkurs matematyczny MATMIX.pl skĹ‚ada siÄ™ z dwóch etapów. Pierwszy, trwajÄ…cy prawie 5 miesiÄ™cy polega na rozwiÄ…zywaniu zadaĹ„ w domu i udzielaniu odpowiedzi przez Internet. Do drugiego etapu zostajÄ… zaproszeni najlepsi i najwytrwalsi uczestnicy.

Nagrodami gĹ‚ównymi byĹ‚y 2 laptopy ufundowane przez FirmÄ™ DoradczÄ… KPMG.
KPMG jest miÄ™dzynarodowÄ… sieciÄ… firm Ĺ›wiadczÄ…cych usĹ‚ugi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Nasz najwiÄ™kszy kapitaĹ‚ to wiedza ponad 140000 pracowników KPMG w 146 krajach na caĹ‚ym Ĺ›wiecie. W Polsce dziaĹ‚amy od 1990 roku. Obecnie zatrudniamy blisko 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, WrocĹ‚awiu, GdaĹ„sku i Katowicach.

2005/2006ZdjÄ™cia Laureaci  
2006/2007ZdjęciaFinaliściLaureaciSzkoły
2007/2008ZdjęciaFinaliściLaureaciSzkoły
2008/2009ZdjęciaFinaliściLaureaciSzkoły
2010/2011ZdjęciaFinaliściLaureaciSzkoły

Matmix
 
 

Programming: Paweł Jurewicz
E-mail Strona główna